• ریاضی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r143079852
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 24 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 24 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 اردیبهشت 1399
  • ریاضی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مجید احمدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید