• مدیریت و برندسازی مد و پوشاک

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - مدیریت کد دوره r594613782
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره مدیریت مد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 62 روز
  تاریخ شروع 15 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 15 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 15 اردیبهشت 1399
  • مدیریت و برندسازی مد و پوشاک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سهراب رحیمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید