• تست نهایی پوریا

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r047261938
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 10 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 10 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1399
  • تست نهایی پوریا
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فائزه احمدی الهام نصیریان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید