• آشنایی با محیط آموزش آنلاین

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r945037216
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 09 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 09 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 09 اردیبهشت 1399
  • آشنایی با محیط آموزش آنلاین
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مجید احمدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید