• اسیب های کمری

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 200,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r857469201
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 200,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 11 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 11 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 11 اردیبهشت 1399
  • اسیب های کمری
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • صفورا طهماسبی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید