• جلسات بلند مدت رشد مثبت

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r287690531
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 698 روز
  تاریخ شروع 02 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 29 اسفند 1400
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 اسفند 1400
  • جلسات بلند مدت رشد مثبت
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید بهمن فاطمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید