• وبینار دوره های بلند مدت رشد مثبت

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r194268753
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 1064 روز
  تاریخ شروع 01 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 29 اسفند 1401
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 اسفند 1401
  • وبینار دوره های بلند مدت رشد مثبت
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید بهمن فاطمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید