• جلسات آنلاین

 • جلسات آنلاین در قالب کلاس آنلاین تعریف شده است.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r214937560
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 31 روز
  تاریخ شروع 02 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 02 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 اردیبهشت 1399
  • جلسات آنلاین
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهدی جمشیدی سید حسین جمشیدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید