• شیمی دوازدهم آقای نیک پیما

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r629781530
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 01 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 01 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 اردیبهشت 1399
  • شیمی دوازدهم آقای نیک پیما
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • آقای نیک پیما

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید