• ریاضی پایه هشتم (خانم توکلی)

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r073412586
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 01 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 01 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 اردیبهشت 1399
  • ریاضی پایه هشتم (خانم توکلی)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • پگاه توکلی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید