• ریاضی پایه هشتم

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r025741839
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 61 روز
  تاریخ شروع 01 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 31 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 خرداد 1399
  • ریاضی پایه هشتم
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • پگاه توکلی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید