• آشنایی با کلاس مجازی

 • ارائه هر چه بهتر موارد آموزشی در محیط وب

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تکنولوژی - سایر کد دوره r635190824
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 62 روز
  تاریخ شروع 31 فروردین 1399 تاریخ پایان 31 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 خرداد 1399
  • آشنایی با کلاس مجازی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مجید احمدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید