• زندگی به رنگ خدا

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r256987013
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 335 روز
  تاریخ شروع 31 فروردین 1399 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • زندگی به رنگ خدا
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید بهمن فاطمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید