• وبینارهای ارتقاء شرکت کنندگان رشد مثبت

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r520934176
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 339 روز
  تاریخ شروع 27 فروردین 1399 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • وبینارهای ارتقاء شرکت کنندگان رشد مثبت
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید بهمن فاطمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید