• نهم مباحث تکمیلی فصل اول

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم پایه کد دوره r657029184
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 27 فروردین 1399 تاریخ پایان 27 فروردین 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 27 فروردین 1399
  • نهم مباحث تکمیلی فصل اول
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید