• آموزش طراحی تمرین

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 50,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r196280573
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 50,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 28 فروردین 1399 تاریخ پایان 18 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 18 اردیبهشت 1399
  • آموزش طراحی تمرین
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مریم مسعودی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید