• دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 800,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مالی کد دوره r058197634
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 800,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 28 فروردین 1399 تاریخ پایان 18 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 فروردین 1399
  • دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته ( آنلاین )
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عماد کوشا

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید