• اموزش خياطي (نازك دوز)

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r396527014
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 54 روز
  تاریخ شروع 23 فروردین 1399 تاریخ پایان 15 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 22 فروردین 1399
  • اموزش خياطي (نازك دوز)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهدیه یوسفی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید