• رفع اشکال ریاضی دهم

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم پایه کد دوره r439850721
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 21 فروردین 1399 تاریخ پایان 21 فروردین 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 21 فروردین 1399
  • رفع اشکال ریاضی دهم
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید