• سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

 • از نو متولد شو!

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سبک زندگی کد دوره r571693820
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 98 روز
  تاریخ شروع 18 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 23 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 17 اردیبهشت 1399
  • سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهدی برات زاده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید