• ریاضی نهم فصل 7 عبارتهای گویا

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم پایه کد دوره r087941265
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 2 روز
  تاریخ شروع 17 فروردین 1399 تاریخ پایان 19 فروردین 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 19 فروردین 1399
  • ریاضی نهم فصل 7 عبارتهای گویا
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید