• فصل 7

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم پایه کد دوره r847360159
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 12 فروردین 1399 تاریخ پایان 12 فروردین 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 12 فروردین 1399
  • فصل 7
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید