• بازیگری

 • در این دوره به کشف و شهود نیازهای بازیگر برای توانمند شدن می پردازیم

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم انسانی کد دوره r385741206
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری خصوصی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 38 روز
  تاریخ شروع 25 فروردین 1399 تاریخ پایان 01 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 فروردین 1399
  • بازیگری
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • رضا شیخ انصاری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید