• کنترل اتوماتیک

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فنی و مهندسی کد دوره r548176209
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 64 روز
  تاریخ شروع 27 اسفند 1398 تاریخ پایان 31 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 اردیبهشت 1399
  • کنترل اتوماتیک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • صفورا طهماسبی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید