• فتوشاپ آنلاین آموزشگاه سپنتا تصویر

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r561340782
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 41 روز
  تاریخ شروع 19 اسفند 1398 تاریخ پایان 31 فروردین 1399
  تاریخ امتحان 15 اردیبهشت 1399 مهلت ثبت نام 19 اسفند 1398
  • فتوشاپ آنلاین آموزشگاه سپنتا تصویر
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محمدرضا علی خواه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید