• سالیدورکز مقدماتی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r164875032
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 13 اسفند 1398 تاریخ پایان 14 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 13 اسفند 1398
  • سالیدورکز مقدماتی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • شایان جمشیدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید