• برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فنی و مهندسی کد دوره r730692185
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 28 روز
  تاریخ شروع 13 اسفند 1398 تاریخ پایان 12 فروردین 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 12 فروردین 1399
  • برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید مهدی سجادی‌فر

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید