• راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

 • این دوره شامل یک ویدئو آموزشی می باشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r194207536
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 387 روز
  تاریخ شروع 08 اسفند 1398 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فائزه احمدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید