• مکالمه آنلاین (خصوصی)

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی زبان انگلیسی کد دوره r842791365
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری خصوصی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 2 روز
  تاریخ شروع 08 اسفند 1398 تاریخ پایان 10 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 07 اسفند 1398
  • مکالمه آنلاین (خصوصی)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • حمیدرضا زارعی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید