• دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP

  • پکیج آموزش 120 روزه با گواهی مشترک با PMASPIRE سنگاپور, تخفیف ثبت نام زودهنگام با 40 درصد تخفیف با کدESFAND تا 25 اسفند 98, تخفیف ویژه سال نو 20 درصد با کد EID تا 10 فروروین 99, تخفیف ویژه 10 درصدی با کد FARVARDIN تا17 فروردین 99

پیش نمایش
  • هزینه ثبت نام : 1,000,000تومان

    • مشخصات دوره

    دسته بندی کسب و کار - مدیریت کد دوره r234687591
    نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری خصوصی
    گواهی پایان دوره دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK هزینه ثبت نام 1,000,000تومان
    مدت دوره 8 روز
    تاریخ شروع 27 فروردین 1399 تاریخ پایان 04 اردیبهشت 1399
    تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 26 فروردین 1399
    • دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK و آمادگی آزمون ®PMP
    • محل برگزاری

    • مدرسان

    • علی  زندیه

    اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید