• دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)

 • 16 ساعت طی 4 جلسه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مالی کد دوره r214390756
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 500,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 01 اسفند 1398 تاریخ پایان 22 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 اسفند 1398
  • دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (آنلاین)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عماد کوشا

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید