• دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)

 • 16 ساعت طی 4 جلسه 4 ساعته

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 800,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مالی کد دوره r481635209
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 800,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 01 اسفند 1398 تاریخ پایان 22 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 اسفند 1398
  • دوره تحلیل و معامله گری در بازراهای مالی پیشرفته (حضوری)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عماد کوشا

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید