• آشنایی عملی با سامانه جامع گمرکی (EPL) ویژه شرکت‌های حمل و نقل

 • این کارگاه در روز پنجشنبه مورخ 98/12/8 از ساعت 8/30 تا 16/30 بصورت کاملا عملیاتی و کاربردی ویژه مدیران ، کارکنان و نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل در تهران برگزار می‌شود.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 350,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r387615904
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی - سامانه جامع گمرکی (EPL) هزینه ثبت نام 350,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 08 اسفند 1398 تاریخ پایان 08 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 08 اسفند 1398
  • آشنایی عملی با سامانه جامع گمرکی (EPL) ویژه شرکت‌های حمل و نقل
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید