• دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)

 • 16 ساعت آموزش و تمرین طی چهار جلسه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 800,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مالی کد دوره r027968531
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 800,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 28 بهمن 1398 تاریخ پایان 19 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 27 بهمن 1398
  • دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پیشرفته (حضوری)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عماد کوشا

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید