• دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)

 • 22 ساعت آموزش طی شش جلسه شامل 6 ساعت آموزش کارگاهی و رفع اشکال به کمک شبیه سازی بازار

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,200,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مالی کد دوره r564872013
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,200,000تومان
  مدت دوره 17 روز
  تاریخ شروع 30 بهمن 1398 تاریخ پایان 17 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 بهمن 1398
  • دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی مقدماتی (حضوری)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عماد کوشا

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید