• اثربخشی آموزشی

 • این دوره در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 70,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مدیریت کد دوره r396245781
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 70,000تومان
  مدت دوره 183 روز
  تاریخ شروع 16 بهمن 1398 تاریخ پایان 16 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 16 مرداد 1399
  • اثربخشی آموزشی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سمیرا میرمرادی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید