• معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید

 • این دوره شامل فیلم آموزشی 90 دقیقه ای می باشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 37,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r937682510
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 37,000تومان
  مدت دوره 152 روز
  تاریخ شروع 06 بهمن 1398 تاریخ پایان 06 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 06 تیر 1399
  • معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فربد طهرانی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید