• آموزش دوخت سنتی تابلمه دوزی

 • این دوره شامل فیلم آموزشی میباشد

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r831479605
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 182 روز
  تاریخ شروع 01 بهمن 1398 تاریخ پایان 31 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 تیر 1399
  • آموزش دوخت سنتی تابلمه دوزی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • تارا اسکندری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید