• دوره صوتی فروشندگان موفق به مشتریان گوش میدهند

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 47,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r685291437
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 47,000تومان
  مدت دوره 213 روز
  تاریخ شروع 01 بهمن 1398 تاریخ پایان 31 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 مرداد 1399
  • دوره صوتی فروشندگان موفق به مشتریان گوش میدهند
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فربد طهرانی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید