• کتاب صوتی کپسول مذاکره

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 14,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - مدیریت - مالی کد دوره r917503824
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 14,000تومان
  مدت دوره 216 روز
  تاریخ شروع 28 دی 1398 تاریخ پایان 31 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 مرداد 1399
  • کتاب صوتی کپسول مذاکره
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فربد طهرانی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید