• کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)

 • این کارگاه در روز چهارشنبه عصر 98/11/30 ساعت 15/30 و پنجشنبه صبح 98/12/1 ساعت 8/30 طی 8 ساعت در تهران برگزار می گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها پیشنهاد می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 320,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r309617285
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL) هزینه ثبت نام 320,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 30 بهمن 1398 تاریخ پایان 01 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 اسفند 1398
  • کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرا مرزی - EPL)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید