• دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

 • این دوره در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 100,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r806715943
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 100,000تومان
  مدت دوره 182 روز
  تاریخ شروع 24 دی 1398 تاریخ پایان 24 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 تیر 1399
  • دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سمیرا میرمرادی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید