• ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 800,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r137625948
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 800,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 29 دی 1398 تاریخ پایان 30 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 دی 1398
  • ورکشاپ نان های حجیم و نیم حجیم در کرمانشاه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • اکبر شهبازی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید