• فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 200,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مدیریت کد دوره r538701249
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 200,000تومان
  مدت دوره 28 روز
  تاریخ شروع 25 دی 1398 تاریخ پایان 23 بهمن 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 دی 1398
  • فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سمیرا میرمرادی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید