• تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه

 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه از جمله وظایف همه مدیران است و مدیرانی که در این زمینه تبحر داشته باشند با لحاظ کردن وضعیت موجود مدرسه و بر اساس اسناد بالادستی میتواندد برنامه ای تدوین نمایند که دستیابی به و۱عیت مطلوب و برداستن گامهای توسعه ی فعالیت ها را برای آنها امکان پذیر سازد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 350,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r236978104
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره توسعه حرفه ای و تخصصی مدیران هزینه ثبت نام 350,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 08 اسفند 1398 تاریخ پایان 09 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 05 اسفند 1398
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیران براساس ساحتهای ششگاکه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فاروق داودپور

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید