• آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی

 • این دوره برای نخستین بار توسط مؤسسه ی آموزشی پرتو ایده های نقره ای درکشور اجرا میشود.به شرکت کنندگان دردوره گواهی داوری تخصصی اعطامی شود و از هرمنطقه آموزش و پرورش یک نفر به صورت نیم بها ثبت نام می شود.جهت ثبت نام نیم بها در دوره اخذ معرفی نامه ازمعاونت پژوهش منطقه الزامی است.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 400,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی - سایر کد دوره r147608329
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره تکنیکهای داوری درس پژوهی هزینه ثبت نام 400,000تومان
  مدت دوره 4 روز
  تاریخ شروع 15 بهمن 1398 تاریخ پایان 19 بهمن 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 12 بهمن 1398
  • آموزش تکنیکهای داوری پروژه های درس پژوهی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • پرتو ایده های نقره ای

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید