• فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع

 • این دوره شامل محتوای آموزشی است.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مدیریت کد دوره r765293401
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 182 روز
  تاریخ شروع 07 دی 1398 تاریخ پایان 07 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 07 دی 1398
  • فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سمیرا میرمرادی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید