• آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

 • این کارگاه تخصصی در 8 ساعت و در عصر چهارشنبه 98/11/2 و صبح پنجشنبه 98/11/3 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 320,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r298463075
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک هزینه ثبت نام 320,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 02 بهمن 1398 تاریخ پایان 03 بهمن 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 03 بهمن 1398
  • آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مجتبی شیشه چی ها

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید