• نحوه عملی ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت

 • این کارگاه بصورت عملیاتی و کاربردی در 8 ساعت در عصر چهارشنبه 98/10/25 و صبح پنجشنبه 98/10/26 در تهران برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان،صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 320,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - سایر کد دوره r837610942
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره نحوه عملی ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت هزینه ثبت نام 320,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 25 دی 1398 تاریخ پایان 26 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 26 دی 1398
  • نحوه عملی ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید