• ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r952841736
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,500,000تومان
  مدت دوره 2 روز
  تاریخ شروع 30 آذر 1398 تاریخ پایان 02 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 آذر 1398
  • ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم در اصفهان با حضور استاد شهبازی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • اکبر شهبازی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید